KLEKLJANJE SLOVENSKE ČIPKE VPISANO V NACIONALNI REGISTER ŽIVE KULTURNE DEDIŠČINE

ČipkeŠkofjeloškemu pasijonu, kot prvi vpisani enoti v nacionalni register žive kulturne dediščine, ki je bil vzpostavljen leta 2008, se je nedavno kot 40. enota pridružilo tudi

KLEKLANJE SLOVENSKE ČIPKE,
tradicionalna umetnostna obrt, ki je doma tudi na Loškem.

V utemeljitvi za vpis je zapisano:

Klekljana slovenska čipka je eden od prepoznavnih simbolov slovenske identitete in ima na območju Slovenije skoraj stoletno neprekinjeno tradicijo. Slovenska čipka, za katero so značilni motivi, povzeti tudi po ljudski ornamentiki, se je razvila zaradi političnih sprememb po prvi svetovni vojni. Posamezniki in lokalne skupnosti se z njo identificirajo in jo kot dediščino prenašajo iz roda v rod ter jo popularizirajo v lokalnem in mednarodnem prostoru. V Sloveniji deluje več kot 100 klekljarskih društev, sekcij in skupin. Množičnost klekljanja in prenos znanja na mlade zagotavljata ohranjanje tradicionalnega čipkarstva in spodbujata njegov nadaljnji razvoj.

GlČipke1avni nosilci ohranjanja in prenašanja znanja klekljanja slovenske čipke so s širšega loškega območja: Čipkarska šola Železniki, Čipkarska šola Žiri, Klekljarsko društvo Cvetke iz Žirov, KD Deteljica Gorenja vas – Poljane in klekljarska sekcija pri TD Železniki ter Društvo klekljaric Koroške, kamor se je klekljanje množično razširilo po zaslugi posameznic iz Železnikov in Škofje Loke.

Predlagateljici vpisa sta bili kustodinji Mojca Šifrer Bulovec, Loški muzej Škofja loka in Mojca Ferle,  Mestni muzej Ljubljana.

Povezava:  Kleklanje slovenske čipke 

Čipke-vzorec